Trưởng Ban Kiểm soát

Đỗ Xuân Hậu

Ông Đỗ Xuân Hậu tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế toán, hiện là P. Trưởng ban TCKT Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và Trưởng Ban Kiểm soát Vinacafé Biên Hòa.
Thành viên Ban kiểm soát

Huỳnh Thiên Phú

Ông Huỳnh Thiên Phú là Thạc sĩ Kinh tế, được bầu vào BKS Vinacafé Biên Hòa từ ngày 27/10/2011.
Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn là kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy hiện là Trưởng ca dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan Phân xưởng Bán thành phẩm – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Từ tháng 10/1989 đến 09/2002 là Công nhân cơ khí – Nhà máy Cà phê Biên Hòa; Từ tháng 10/2002 đến 12/2004: Trưởng ca dây chuyền SX cà phê hòa tan - Nhà máy Cà phê Biên Hòa.