Phó Tổng Giám đốc

Lê Hùng Dũng

  • Sinh ngày: 19/06/1965.
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác:


6/1988 -6/1997

Nhân viên kế toán – Nhà máy cà phê Biên Hòa

7/1997 - 9/2004

Phó kế toán trưởng Nhà máy cà phê Biên Hòa

10/2004 - 12/2004

Kế toán trưởng Nhà máy Cà phê Biên Hòa

Từ 01/2005

TV Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

Từ 6/2010

TV Hội đồng quản trị; Phó Tổng giám đốc phụ trách về Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

Từ 01/06/2013- 4/2015

TV Hội đồng quản trị; Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

Từ 21/4/2015

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

Tin khác