Ủy viên Hội đồng Quản trị

Lê Hùng Dũng

Ông Lê Hùng Dũng có bằng cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật. Ông Dũng  hiện là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa từ tháng 6/2010.

 

Trước đó, Ông Dũng là Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa từ tháng 1 năm 2005. Từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2004, ông Dũng là Kế toán trưởng Nhà máy Cà phê Biên Hòa; Từ 7/1997 đến 9/ 2004: Phó kế toán trưởng Nhà máy cà phê Biên Hòa; Từ 6/1988 đến tháng 6/1997: Nhân viên kế toán – Nhà máy cà phê Biên Hòa.

 

 

Tin khác