Ủy viên Hội đồng Quản trị

Tô Hải

 

 

Ông Tô Hải là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Hiện nay ông Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt.

 

 

Trước đó, ông là Giám đốc chi nhánh – Công ty chứng khoán Bảo Việt từ năm 2003 đến 2007; Trưởng phòng tư vấn – Công ty chứng khoán Đông Á từ năm 2002 đến 2003; Từ năm 2001 đến 2002 là Chuyên viên phân tích – Công ty chứng khoán Bảo Việt; Từ năm 1997 đến 2000: Cán bộ dự án – Công ty viễn thông liên tỉnh, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (Vietnam Telecom Nation).

 
 

 

Tin khác