Ủy viên Hội đồng Quản trị

Lê Quang Chính

 

Ông Lê Quang Chính là cử nhân kinh tế. Từ tháng 6 năm 2010, ông Chính được bầu là Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

 

Trước đó, ông Chính là P. Giám đốc Nhà máy cà phê Biên Hòa từ 01/05/1997 đến tháng 12/2004; Từ 01/05/1988 đến tháng 4/1997 là Kế toán trưởng Nhà máy Cà phê Biên Hòa; Từ 01/06/1981 đến 04/1988 là Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ Nhà máy Cà phê Biên Hòa.

 

 

Tin khác