Ủy viên Hội đồng Quản trị

Nguyễn Hoàng Yến

 

Bà Nguyễn Hoàng Yến sinh năm 1963, là Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga, được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

 

Hiện nay, bà Yến còn giữ các chức vụ tại các công ty khác như: thành viên HĐQT và P. Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San; thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Ma San; thành viên HĐQT Công ty CP Ma San; Thành viên HĐQT Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo; Tổng Giám đốc Công ty CP Ma San PQ.

 

Từ năm 1987 đến năm 1990, bà Yên làm giáo viên Trường Cao đẳng Kiểm sát.

 
Tin khác