Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Hoàng Yến

  • Bà Nguyễn Hoàng Yến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 21/4/2015.
  • Sinh năm: 1963.
  • Trình độ chuyên môn: cử nhân Ngoại ngữ.


Quá trình công tác:1987-1990

Giáo viên trường cao đẳng Kiểm sát.

2000 đến nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014 từ ngày 11/5/2013. Ngoài ra, bà Yến còn giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty khác như: Công ty CP Tập đoàn Ma San, Công ty CP Ma San, Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty CP Tảo Vĩnh Hảo, Công ty CP Ma San PQ, Công ty TNHH Cát Trắng.

21/4/2015

Tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Biên Hòa nhiệm kỳ năm 2015-2020.

Tin khác