Thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Đình Toại

  • Ông Phạm Đình Toại được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 21/4/2015.
  • Sinh năm: 1967.
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, Cử nhân công nghệ thông tin.

Quá trình công tác:


1985 đến 2009

Làm việc cho các công ty/tổ chức: Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; Liên hiệp XN Chăn nuôi Heo – Sở Nông nghiệp; Công ty Dịch vụ Dầu khí – OSC; PetroVietnam Gas Company (PVGC); Liên doanh Khí hóa lỏng Việt Nam; Unilever Asia (Singapore) Plc.; Unilever Vietnam.

2009 đến nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014 từ ngày 11/5/2013. Hiện ông Toại đang giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty như: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Sài Gòn; Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San.

21/4/2015

Tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Biên Hòa nhiệm kỳ năm 2015-2020.

Tin khác