Ủy viên Hội đồng Quản trị

Phạm Đình Toại

Ông Phạm Đình Toại sinh năm 1967, là Cử nhân Tài chính Kế toán và Cử nhân Công nghệ Thông tin được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

 

Hiện nay, ông Toại còn giữ các chức vụ tại các công ty khác như: P. Tổng Giám đốc Tài chính Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Ma San; Thành viên HĐQT Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo.

 

Ngoài ra, từ năm 1985 đến năm 2009, ông Toại đã làm việc tại các công ty/tổ chức như: Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; Liên hiệp XN Chăn nuôi Heo – Sở Nông nghiệp; Công ty Dịch vụ Dầu khí – OSC; PetroVietnam Gas Company (PVGC); Liên doanh Khí hóa lỏng Việt Nam; Unilever Asia (Singapore) Plc.; Unilever Vietnam.

 
Tin khác