Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Quang Vũ

  • Ông Phạm Quang Vũ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 21/4/2015.
  • Sinh ngày: 12/02/1959.
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
Quá trình công tác: Ông Vũ có nhiều năm gắn bó với ngành cà phê và kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực cà phê.


1996 đến 10/2004

Trưởng phòng kinh doanh- Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

10/2004 đến 5/2010

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh- Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

6/2010

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

10/4/2013

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014.

Từ 11/5/2013

Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hòa.

21/4/2015

Tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020.

Tin khác