Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Phạm Quang Vũ

 

 
 

Ông Phạm Quang Vũ là cử nhân Kinh tế. Ông Vũ được thành viên HĐQT được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/4/2013.

 

 

Tháng 6/2010, ông Vũ giữ chức vụ P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hòa .

 
 
 

Ông Vũ có nhiều năm gắn bó với ngành cà phê và kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh cà phê. Từ năm 1996 đến tháng 10/2004 ông là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty. Từ tháng 10/2004 đến 5/2010 là P. Tổng giám đốc kinh doanh Công ty. Ông Vũ là Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2005 - 2010.

 

Tin khác