Thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Hồng Sơn

  • Ông Phạm Hồng Sơn được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 21/4/2015.
  • Sinh năm: 1963.
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật.

Quá trình công tác:


2001 – 2008

Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Minh Việt

2003 – 2007

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến

2009 – 2012

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San

11/5/2013:

được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014.

21/4/2015

Tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinacafe Biên Hòa nhiệm kỳ năm 2015-2020. Hiện ông Sơn đang giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty như: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Sài Gòn; Chủ tịch các công ty: Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San; Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến; Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD; Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN; Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Masan MB.

Tin khác