Ủy viên Hội đồng Quản trị

Phạm Hồng Sơn

Ông Phạm Hồng Sơn sinh săm 1963, là Tiến sĩ kỹ thuật, được Đại hội đồng cổ đông VCF bầu vào Hội đồng Quản trị từ ngày 11/5/2013.

 

Hiện nay, ông Sơn còn giữ các chức vụ tại các công ty khác như: P. Tổng Giám đốc – Phát triển năng lực cung ứng Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước khoáng Vĩnh Hảo; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Minh Việt.

 

Tin khác