Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Trung Thành

Trước đây, ông Thành từng có thời gian làm việc tại các Công ty như FPT trading, ICP, Nutifood, Pepsi Co VN, Unilever VN... Hiện tại, ông Thành đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan.
Tin khác