Ủy viên Hội đồng quản trị

Lê Trung Thành

 

 

    Ông Thành sinh năm 1971, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 18/4/2014.

    Trước đây, ông Thành từng có thời gian làm việc tại các Công ty như FPT trading, ICP, Nutifood, Pepsi Co VN, Unilever VN...

    Hiện tại, ông Thành đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan.

 

Tin khác