Thành viên Hội đồng quản trị

Lê Trung Thành

Ông Lê Trung Thành được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 21/4/2015.


Sinh năm: 1971.


Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản trị kinh doanh.Quá trình công tác:

1994-2013

Làm việc cho các công ty: FPT trading, ICP, Nutifood, Pepsi Co VN, Unilever VN.

2014 đến nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan, được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014 từ ngày 18/4/2014. Đồng thời, ông còn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage.

21/4/2015

Tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin khác