Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trương Công Thắng

 

 

Ông Trương Công Thắng là Cử nhân Kinh tế. Hiện thời, ông Thắng còn là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Green Garden. Ông Thắng được bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ ngày 27/10/2011 và được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ ngày 10/4/2013.

  

Trước đây, ông Thắng đã làm việc tại Liên doanh Sea Breeze Holding Co., ITC Globl Holdings Co., Công ty TNHH Procter & Gamble.

 

 

Tin khác