Ủy viên Hội đồng Quản trị

Đinh Quang Hoàn

 

 

Ông Đinh Quang Hoàn là Thạc sĩ Kinh tế và là hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc. Ông Hoàn được bầu vào HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ ngày 27/10/2011.

 

Trước đây, ông Hoàn là kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Arthur Andersen, Trưởng phòng Kiểm toán Công ty Kiểm toán KPMG, P. Trưởng phòng tư vấn Công ty chứng khoán Bảo Việt.

 

Hiện ông Hoàn đang làm việc tại Công ty chứng khoán Bản Việt với chức vụ Giám đốc Tư vấn.

 

 

Tin khác