Nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị

Đỗ Văn Nam

 

Ông Đỗ Văn Nam là cử nhân kinh tế. Từ 06/1973 đến 06/1978: Học Đại học Ngoại Thương tại Hà Nội. Từ 1978 đến 1981: Cán bộ Tổng công ty XNK Rau quả - Bộ Ngoại Thương. Từ 1982 đến 1985: Phó Trưởng phòng Tổng công ty XNK Rau quả. Từ 10/1985 đến 03/1987: Nghiên cứu sinh ngôn ngữ-văn học Nhật Bản tại Nhật Bản. Từ 04/1987 đến 04/1988: Phó trưởng phòng Tổng công ty XNK Rau quả. Từ 1988 đến 1990: Phó Trưởng phòng- Trưởng phòng Tổng công ty XNK Rau quả. Từ 1990 đến 1993: Phó trưởng đại diện – Công ty Thương mại VELK Nhật Bản tại Hà Nội. Từ 4/1993 đến 9/1995: Phó Giám đốc – Công ty Vật tư & XNK Rau quả- Tổng công ty Rau quả. Từ 10/1995 đến 4/1998: Giám đốc – Công ty Vật tư & XNK Rau quả- Tổng công ty Rau quả. Từ 5/1998 đến 12/2003: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả.

Từ 01/2004 đến 6/2005: Q. Tổng Giám đốc Tổng công ty cà phê Việt Nam. Từ 6/2005 đến tháng 2 năm 2011: Tổng Giám đốc Tổng công ty cà phê Việt Nam. Từ 4/2011, ông Nam là Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Ông Đỗ Văn Nam đã từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa từ ngày 10/4/2013

 

 

Tin khác