Công bố thông tin v/v giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh Quý II năm 2013

 

Biên Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

 

Nhằm bổ sung cho thông tin có liên quan đến báo cáo tài chính Quý II năm 2013 theo quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF) xin được thuyết minh một số nội dung như sau:

 

Tổng lợi nhuận sau thuế theo báo cáo kết quả kinh doanh Quý II năm 2013 giảm 71% so với Quý II năm 2012 là do các nguyên nhân sau:

 

- Chi phí bán hàng tăng 89% so với năm trước. Cụ thể: Quý II và III tập trung các chương trình giới thiệu sản phẩm mới chủ yếu trong năm của Công ty ra thị trường. Do đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chi phí trong việc nghiên cứu, phát triển và quảng cáo đưa sản phẩm mới vào thị trường mà cụ thể là cà phê Wake Up Sài gòn 3 trong 1, Cà phê Phinn uống liền 2 trong 1.

 

- Bên cạnh đó, tình hình thị trường không tốt, sức mua kém dẫn đến Công ty phải tăng cường chiết khấu và khuyến mãi hỗ trợ người tiêu dùng làm tổng chi phí bán hàng tăng.

 

Dự kiến doanh thu Quý III và Quý IV năm 2013 sẽ tăng cao từ các dòng sản phẩm mới này.

 

Trân trọng!

 


TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký/đóng dấu)

 

Nguyễn Tân Kỷ

 

 

 

 

 

Vui lòng ấn vào Download file góc phải phía dưới trang này để tải nội dung Công bố (bản PDF).

 

 

 

Tin khác